Archiv pro rubriku: Bezpečnost

Práce policejního vyjednavače? Pár zajímavých faktů…

Práce policejního vyjednavače

Možná to bude překvapující informace, ale většina policejních vyjednavačů nemá psychologické vzdělání. Jsou to praktici, kteří už u policie slouží dlouhou dobu. V této profesi je totiž jednou z nejdůležitějších složek právě zkušenost v oboru.

Kde je takový policejní vyjednavač potřeba? Situací, kde může policejní vyjednavač pomoci, je celá řada. Od vysoce rizikových sebevražedných pokusů přes násilné incidenty v domácnostech, vzpoury vězňů, nebezpečná zatýkání, až po konflikty, kde jsou drženi rukojmí.

Asi dvakrát do roka probíhá školení, kterého se účastní zhruba 20 policistů – úspěšnost je tu 60-70%. Většina z nich nemá psychologické vzdělání, pouze nějaké povědomí o komunikaci v krizových situacích. Hlavní aspekty, které Policie ČR od budoucích vyjednavačů požaduje, jsou osobnostní zralost a životní zkušenosti, schopnost empatie, vcítit se do myšlení pachatele a mít výborné komunikační schopnosti. Žádné specifické vzdělání není požadováno.

Policejní vyjednavač, stejně jako ostatní policisté, podléhají veliteli konkrétní bezpečnostní akce. Ale často jsou jejich názory velice ceněny a mnohdy si dokonce policisté oddechnou, když na místo vyhrocené situace dorazí právě vyjednavač. Jejich úkolem je zachránit životy civilistů, policistů a v konečné fázi i samotného pachatele.

Tato práce je neskutečně vyčerpávající, pokud vyjednavač cítí, že potřebuje duševní očistu, zavolají některému ze svých kolegů a ze svých starostí se vypovídají. Je to osvědčený způsob, jak se zbavit stresu.

5)    Nejhorší chyby při vyjednávání
Nejhorší chybou je spěch. Snaha dosáhnout výsledku příliš rychle může i ten nejlepší záměr ihned pokazit. Další obecně rozšířenou chybou je nedostatek umění naslouchat. Také je velký problém, pokud se vyjednavač nedokáže vcítit do pachatele. Celá tato profese je mnohem více o jakémsi instinktu, empatii a intuici, než o tom, co se dá nastudovat z odborných knih.

6)    Několik zajímavých údajů
90 % případů držení rukojmích v USA trvá deset hodin nebo méně.
V případě ozbrojeného zásahu je 78procentní nebezpečí, že dojde k zabití nebo zranění ať už věznitelů nebo rukojmích.
U 50 procent věznitelů rukojmích bývá zjištěna psychická porucha.
88 % případů držení rukojmích je v USA úspěšně vyřešeno policejními vyjednávači.

Práce policejního vyjednavače pomáhá při řešení mnoha krizových situací. Samotné statistiky uvádějí, že díky právě práci těchto lidí je zachráněno mnoho životů. Tuto práci ale opravdu nemůže dělat každý, jak už jsme si popsali výše, chce to cit, empatii, intuici a umění naslouchat. Lidí, kteří oplývají těmito schopnostmi, není mnoho. Já sama si neumím představit, jak bych se zachovala, kdybych se náhodou ocitla v situaci, kde by bylo potřeba něco takového řešit. Musí zde hrozit i syndrom vyhoření. Duševní očista a duševní hygiena je při této práci nutná. Tito lidé si zaslouží náš obdiv a vděk.

Secur

Chcete vědět něco o vyjednávání a pár zajímavých faktů?

Dlouho jsem přemýšlela, jaké téma do předmětu komunikace v krizových situacích zvolit. Původně jsem chtěla psát o komunikaci v zátěžových situacích, ale nakonec na mě „vykouklo“ mnohem pro mě zajímavější téma. Tím je práce policejního vyjednavače. Tuto práci velice obdivuji, protože lidé, kteří ji vykonávají, musejí mít opravdu úžasný cit a nekonečnou empatii pro druhé. Práce policejního vyjednavače ale také musí být neskutečně psychicky náročná pro samotného vyjednavače. Je to obrovská zodpovědnost, protože doslova můžeme říci, že je život druhého člověka v jejich rukou.
Bohužel podle statistik, policejních vyjednavačů je méně, než by bylo potřeba. Což je dle mého názoru obrovská chyba.

Security

Co je vyjednávání obecně?
S vyjednáváním se setkáváme tam, kde se jeden druhého snažíme ovlivnit, přesvědčit, kde se o něčem rozhodujeme. Jedná se o proces, ve kterém dochází ke vzájemné výměně informací a k rozhodování.
Principy vyjednávání
Před samotným vyjednáváním je třeba stanovení cílů a volby strategie. Můžeme vymezit cíle jako ideální (maximální, pro vyjednavače nejlepší, stanovené v úvodu) a minimální (spodní hranice toho, co můžeme či musíme vyjednat – často se aktivuje na konci vyjednávání jako tzv. nejhorší řešení).
Strategie vyjednávání je důležitá. Připomeňme, že taktikou míníme spíše krátkodobé aktivity, zatímco strategií ty dlouhodobé.

3)    Co je krizové vyjednávání?
Jedná se o klidné a bezpečné řešení krizových situací, které spočívá v navázání a udržení verbálního kontaktu s pachatelem nebo ohroženou osobou. Cílem vyjednávání je prostřednictvím rozhovoru nebo diskuse dosáhnout určité dohody. Jde o navedení pachatele na reálné řešení situace, které je přijatelné pro všechny. Ze složek integrovaného záchranného systému spadá vyjednávání do působnosti pouze Policie ČR. Má to řadu důvodů.

Činnost vyjednávačů se zaměřuje na:
– sebevraždy
– barikádové situace
– braní rukojmí
– rizikové zatýkání
– extrémní formy domácího násilí
– nepokoje a vzpory ve věznicích

Při vyjednávání je důležitá každá minuta, slovo i pohyb. Policisté musí ve vyjednávání použít vlastní zkušenosti a získané vědomosti a skloubit je se schopností komunikace a citem pro situaci.