Práce policejního vyjednavače? Pár zajímavých faktů…

Práce policejního vyjednavače

Možná to bude překvapující informace, ale většina policejních vyjednavačů nemá psychologické vzdělání. Jsou to praktici, kteří už u policie slouží dlouhou dobu. V této profesi je totiž jednou z nejdůležitějších složek právě zkušenost v oboru.

Kde je takový policejní vyjednavač potřeba? Situací, kde může policejní vyjednavač pomoci, je celá řada. Od vysoce rizikových sebevražedných pokusů přes násilné incidenty v domácnostech, vzpoury vězňů, nebezpečná zatýkání, až po konflikty, kde jsou drženi rukojmí.

Asi dvakrát do roka probíhá školení, kterého se účastní zhruba 20 policistů – úspěšnost je tu 60-70%. Většina z nich nemá psychologické vzdělání, pouze nějaké povědomí o komunikaci v krizových situacích. Hlavní aspekty, které Policie ČR od budoucích vyjednavačů požaduje, jsou osobnostní zralost a životní zkušenosti, schopnost empatie, vcítit se do myšlení pachatele a mít výborné komunikační schopnosti. Žádné specifické vzdělání není požadováno.

Policejní vyjednavač, stejně jako ostatní policisté, podléhají veliteli konkrétní bezpečnostní akce. Ale často jsou jejich názory velice ceněny a mnohdy si dokonce policisté oddechnou, když na místo vyhrocené situace dorazí právě vyjednavač. Jejich úkolem je zachránit životy civilistů, policistů a v konečné fázi i samotného pachatele.

Tato práce je neskutečně vyčerpávající, pokud vyjednavač cítí, že potřebuje duševní očistu, zavolají některému ze svých kolegů a ze svých starostí se vypovídají. Je to osvědčený způsob, jak se zbavit stresu.

5)    Nejhorší chyby při vyjednávání
Nejhorší chybou je spěch. Snaha dosáhnout výsledku příliš rychle může i ten nejlepší záměr ihned pokazit. Další obecně rozšířenou chybou je nedostatek umění naslouchat. Také je velký problém, pokud se vyjednavač nedokáže vcítit do pachatele. Celá tato profese je mnohem více o jakémsi instinktu, empatii a intuici, než o tom, co se dá nastudovat z odborných knih.

6)    Několik zajímavých údajů
90 % případů držení rukojmích v USA trvá deset hodin nebo méně.
V případě ozbrojeného zásahu je 78procentní nebezpečí, že dojde k zabití nebo zranění ať už věznitelů nebo rukojmích.
U 50 procent věznitelů rukojmích bývá zjištěna psychická porucha.
88 % případů držení rukojmích je v USA úspěšně vyřešeno policejními vyjednávači.

Práce policejního vyjednavače pomáhá při řešení mnoha krizových situací. Samotné statistiky uvádějí, že díky právě práci těchto lidí je zachráněno mnoho životů. Tuto práci ale opravdu nemůže dělat každý, jak už jsme si popsali výše, chce to cit, empatii, intuici a umění naslouchat. Lidí, kteří oplývají těmito schopnostmi, není mnoho. Já sama si neumím představit, jak bych se zachovala, kdybych se náhodou ocitla v situaci, kde by bylo potřeba něco takového řešit. Musí zde hrozit i syndrom vyhoření. Duševní očista a duševní hygiena je při této práci nutná. Tito lidé si zaslouží náš obdiv a vděk.

Secur