Chcete vědět něco o vyjednávání a pár zajímavých faktů?

Dlouho jsem přemýšlela, jaké téma do předmětu komunikace v krizových situacích zvolit. Původně jsem chtěla psát o komunikaci v zátěžových situacích, ale nakonec na mě „vykouklo“ mnohem pro mě zajímavější téma. Tím je práce policejního vyjednavače. Tuto práci velice obdivuji, protože lidé, kteří ji vykonávají, musejí mít opravdu úžasný cit a nekonečnou empatii pro druhé. Práce policejního vyjednavače ale také musí být neskutečně psychicky náročná pro samotného vyjednavače. Je to obrovská zodpovědnost, protože doslova můžeme říci, že je život druhého člověka v jejich rukou.
Bohužel podle statistik, policejních vyjednavačů je méně, než by bylo potřeba. Což je dle mého názoru obrovská chyba.

Security

Co je vyjednávání obecně?
S vyjednáváním se setkáváme tam, kde se jeden druhého snažíme ovlivnit, přesvědčit, kde se o něčem rozhodujeme. Jedná se o proces, ve kterém dochází ke vzájemné výměně informací a k rozhodování.
Principy vyjednávání
Před samotným vyjednáváním je třeba stanovení cílů a volby strategie. Můžeme vymezit cíle jako ideální (maximální, pro vyjednavače nejlepší, stanovené v úvodu) a minimální (spodní hranice toho, co můžeme či musíme vyjednat – často se aktivuje na konci vyjednávání jako tzv. nejhorší řešení).
Strategie vyjednávání je důležitá. Připomeňme, že taktikou míníme spíše krátkodobé aktivity, zatímco strategií ty dlouhodobé.

3)    Co je krizové vyjednávání?
Jedná se o klidné a bezpečné řešení krizových situací, které spočívá v navázání a udržení verbálního kontaktu s pachatelem nebo ohroženou osobou. Cílem vyjednávání je prostřednictvím rozhovoru nebo diskuse dosáhnout určité dohody. Jde o navedení pachatele na reálné řešení situace, které je přijatelné pro všechny. Ze složek integrovaného záchranného systému spadá vyjednávání do působnosti pouze Policie ČR. Má to řadu důvodů.

Činnost vyjednávačů se zaměřuje na:
– sebevraždy
– barikádové situace
– braní rukojmí
– rizikové zatýkání
– extrémní formy domácího násilí
– nepokoje a vzpory ve věznicích

Při vyjednávání je důležitá každá minuta, slovo i pohyb. Policisté musí ve vyjednávání použít vlastní zkušenosti a získané vědomosti a skloubit je se schopností komunikace a citem pro situaci.